ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "Alleop.BG” Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между alleop.bg, от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на д