Платформа за OPС

Европейска платформа за решаване на спорове (ОРС)
В случай, че наш сътрудник не е успял да Ви съдейства с разрешаването на спор или проблем с Вашата поръчка, направена през нашия онлайн магазин, можете да използвата и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС). Тя представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си и е достъпна на следния линк - http://ec.europa.eu/odr